Хемија 2023, Децембар

Разлика између алифатског и ароматичног полиуретана

Разлика између алифатског и ароматичног полиуретана

Кључна разлика између алифатског и ароматичног полиуретана је у томе што алифатски полиуретан садржи ланчану структуру, док ароматични полиуретан

Разлика између јономара и полиелектролита

Разлика између јономара и полиелектролита

Кључна разлика између јономера и полиелектролита је у томе што су јономери полимери који садрже и електрично неутралне и јонизоване групе, док пол

Разлика између слободне радикалне и јонске полимеризације

Разлика између слободне радикалне и јонске полимеризације

Кључна разлика између полимеризације слободних радикала и јонске је у томе што се полимеризација слободних радикала догађа преко радикала који садрже неспарене елементе

Разлика између полиакрилата и полиестера

Разлика између полиакрилата и полиестера

Кључна разлика између полиакрилата и полиестера је у томе што полиакрилати садрже јединице за понављање акрилне киселине, док полиестер садржи понављајуће ес

Разлика између хомоцхаин и хетероцхаин полимера

Разлика између хомоцхаин и хетероцхаин полимера

Кључна разлика између хомоланчаног и хетероланчаног полимера је та што хомоцхаин полимер има свој главни ланац направљен од атома истог хемијског елемента

Разлика између монодисперзних и полидисперзних полимера

Разлика између монодисперзних и полидисперзних полимера

Кључна разлика између монодисперзних и полидисперзних полимера је та што монодисперзовани полимери имају прецизну и дискретну молекулску тежину. Али, полидис

Разлика између епоксида и полиуретана

Разлика између епоксида и полиуретана

Кључна разлика између епоксида и полиуретана је у томе што епоксид садржи епоксидне групе, док полиуретани садрже уретанске везе. У апликацији

Разлика између натријум-флуорида и калцијум-флуорида

Разлика између натријум-флуорида и калцијум-флуорида

Кључна разлика - Натријум флуорид вс калцијум флуорид Натријум флуорид и калцијум флуорид су два флуоридна минерала елемената из групе И и гр

Разлика између ПВЦ-а и винила

Разлика између ПВЦ-а и винила

Кључна разлика између ПВЦ-а и винила је у томе што је ПВЦ полимер, док је винил функционална група. Полимери су велики молекули који имају исту структуру

Разлика између поликарбоната и акрила

Разлика између поликарбоната и акрила

Кључна разлика између поликарбоната и акрила је у томе што се поликарбонат готово не ломи, док акрил може бити ломљив ако се примени већа сила

Разлика између смоле и полимера

Разлика између смоле и полимера

Кључна разлика између смоле и полимера је у томе што смоле имају малу молекулску тежину, док полимери имају велику молекуларну тежину. Мономери су грађени

Разлика између атацтиц исотацтиц и синдиотацтиц полимера

Разлика између атацтиц исотацтиц и синдиотацтиц полимера

Кључна разлика између атактичког изотактичког и синдиотактичког полимера је у томе што атактички полимери имају своје супституенте на случајан начин и изотактички

Разлика између полистирена и полипропилена

Разлика између полистирена и полипропилена

Кључна разлика између полистирена и полипропилена је у томе што је мономер за полистирен стирен, док је мономер за полипропилен пропилен

Разлика између колориметрије и спектрофотометрије

Разлика између колориметрије и спектрофотометрије

Кључна разлика између колориметрије и спектрофотометрије је у томе што колориметрија користи фиксне таласне дужине које су само у видљивом опсегу док спектрофотографија

Разлика између блок и графт кополимера

Разлика између блок и графт кополимера

Кључна разлика између блок и калемног кополимера је у томе што блок кополимер има блокове понављајућих јединица, док калемљени кополимер има гране репе

Разлика између изопропила и алкохола који трља

Разлика између изопропила и алкохола који трља

Кључна разлика између изопропила и алкохола за трљање је та што је алкохол за трљање смеша једињења, док изопропил алкохол (2-пропанол) није

Разлика између полимера и мономера

Разлика између полимера и мономера

Кључна разлика између полимера и мономера је та што је полимер колекција великог броја молекула, док је мономер један молекул. Мономер

Разлика између линеарних и разгранатих полимера

Разлика између линеарних и разгранатих полимера

Кључна разлика између линеарних и разгранатих полимера је у томе што линеарни полимери имају линеарну структуру без икаквих грана, док разгранати полимери имају

Разлика између водоника и кисеоника

Разлика између водоника и кисеоника

Кључна разлика између водоника и кисеоника је у томе што је водоник врло лаган гас, док је кисеоник тежак гас. Сви смо свесни важности

Разлика између кополимера и хомополимера

Разлика између кополимера и хомополимера

Кључна разлика између кополимера и хомополимера је та што постоје два мономера који праве полимер у кополимерима, док у хомополимеру само један моно

Разлика између полимера и макромолекуле

Разлика између полимера и макромолекуле

Кључна разлика између полимера и макромолекуле је у томе што је полимер макромолекула са понављајућом јединицом званом мономер кроз молекуларни с

Разлика између сумпора, сулфата и сулфита

Разлика између сумпора, сулфата и сулфита

Кључна разлика између сумпора, сулфата и сулфита је у томе што је сумпор елемент, док су сулфат и сулфит окси-аниони сумпора. Хемикалије

Разлика између метала и легуре

Разлика између метала и легуре

Кључна разлика између метала и легуре је у томе што је метал чиста супстанца, док је легура смеша две или више компоненти. Можемо поделити ал

Разлика између моларне масе и молекуларне масе

Разлика између моларне масе и молекуларне масе

Кључна разлика између моларне масе и молекуларне масе је у томе што моларна маса даје просечну масу молекула, док молекулска маса даје

Разлика између изопропил алкохола и денатурисаног алкохола

Разлика између изопропил алкохола и денатурисаног алкохола

Кључна разлика између изопропил алкохола и денатурисаног алкохола је у томе што изопропил алкохол има три атома угљеника, док главни денатурисани алкохол

Разлика између базалта и гранита

Разлика између базалта и гранита

Кључна разлика између базалта и гранита је у томе што се базалт углавном јавља на дну океана, док је гранит у кори земље на свим континентима

Разлика између калцијум-карбоната и калцијум-цитрата

Разлика између калцијум-карбоната и калцијум-цитрата

Кључна разлика између калцијум-карбоната и калцијум-цитрата је та што калцијум-карбонат има алкалну основу, док калцијум-цитрат има киселину

Разлика између циклохексана и циклохексена

Разлика између циклохексана и циклохексена

Кључна разлика између циклохексана и циклохексена је у томе што је циклохексан засићени угљоводоник, док је циклохексен незасићена хидрока

Разлика између испарљивог и нехлапног

Разлика између испарљивог и нехлапног

Кључна разлика између испарљивих и нехлапних састојака је у томе што испарљиве супстанце имају тенденцију испаравања, док нехлапљиве супстанце не

Разлика између тачке еквиваленције и крајње тачке

Разлика између тачке еквиваленције и крајње тачке

Кључна разлика између тачке еквиваленције и крајње тачке је тачка еквиваленције у титрацији тачка у којој је додани титрант хемијски

Разлика између парамагнетног и дијамагнетног

Разлика између парамагнетног и дијамагнетног

Кључна разлика између парамагнетних и дијамагнетних материјала је у томе што парамагнетни материјали привлаче спољна магнетна поља док

Разлика између јодометрије и јодиметрије

Разлика између јодометрије и јодиметрије

Кључна разлика између јодометрије и јодиметрије је у томе што јодометрију можемо користити за квантификацију оксидационих средстава, док јодиметрију можемо употребити за квантификацију редукције

Разлика између амонијум нитрата и амонијум сулфата

Разлика између амонијум нитрата и амонијум сулфата

Кључна разлика између амонијум нитрата и амонијум сулфата је у томе што је амонијум нитрат резултат реакције између амонијака и азотне киселине док

Разлика између натријум карбоната и натријум бикарбоната

Разлика између натријум карбоната и натријум бикарбоната

Натријум-карбонат (На2ЦО3), који се обично назива сода за прање или сода-пепео, је натријумова со угљене киселине, док је натријум-бикарбонат (НаХЦО3), познат као ба

Разлика између ацетала и хемијацетала

Разлика између ацетала и хемијацетала

Ацетали садрже две –ОР групе, једну –Р групу и –Х атом. У хемиацеталима, једна од –ОР група у ацеталима замењује се са –ОХ групом. Ово је кључ д

Разлика између засићене течности и компримоване течности

Разлика између засићене течности и компримоване течности

Кључна разлика између засићене течности и компримоване течности је та што засићену течност можемо направити додавањем растворених супстанци у растварач све док не можемо

Разлика између експандираног и екструдираног полистирена

Разлика између експандираног и екструдираног полистирена

Кључна разлика између експандираног и екструдираног полистирена је та што производимо експандирани полистирен (или ЕПС) од чврстих зрна полистирена док производимо

Разлика између органских и неорганских полимера

Разлика између органских и неорганских полимера

Кључна разлика између органских и неорганских полимера је та што органски полимери у основи садрже атоме угљеника у окосници док неоргански

Разлика између флуоресценције и фосфоресценције

Разлика између флуоресценције и фосфоресценције

Кључна разлика између флуоресценције и фосфоресценције је та што се флуоресценција зауставља чим одузмемо извор светлости, док фосфоресценција десет

Разлика између потпуног и непотпуног сагоревања

Разлика између потпуног и непотпуног сагоревања

Кључна разлика између потпуног и непотпуног сагоревања је у томе што се потпуно сагоревање одвија када постоји константно и довољно снабдевања кисеоником при чему