Рачуноводство 2023, Децембар

Разлика између опреме и материјала

Разлика између опреме и материјала

Кључна разлика између опреме и материјала је та што материјали чине стварни производ и што су делови, компоненте, састојци и сировине т

Разлика између главне књиге и подкњиге

Разлика између главне књиге и подкњиге

Кључна разлика - Главна књига у односу на подкњигу Евидентирање финансијских информација дуг је и дуготрајан процес, а крајњи резултат је припрема

Разлика између амортизације и акумулиране амортизације

Разлика између амортизације и акумулиране амортизације

Амортизација у односу на акумулирану амортизацију Предузећа користе амортизацију и акумулирану амортизацију да би исправно евидентирала вредност имовине и расход као

Разлика између рачуноводствених концепата и конвенција

Разлика између рачуноводствених концепата и конвенција

Рачуноводствени концепти у односу на конвенције &нбсп; На крају сваке финансијске године предузећа финансијске извештаје припремају у више сврха, што укључује

Разлика између поништених трошкова и релевантних трошкова

Разлика између поништених трошкова и релевантних трошкова

Потопљени трошкови насупрот релевантним трошковима &нбсп; Потопљени трошкови и релевантни трошкови су две карактеристичне врсте трошкова које предузећа често имају у вођењу предузећа

Разлика између РОЦЕ и РОЕ

Разлика између РОЦЕ и РОЕ

РОЦЕ вс РОЕ &нбсп; Капитал је потребан за покретање и вођење пословних операција. Капитал за такво пословање може се добити коришћењем многих таквих метода

Разлика између амортизације и умањења вредности

Разлика између амортизације и умањења вредности

Амортизација наспрам обезвређења &нбсп; Фирма поседује одређени број имовине, укључујући основна средства која се користе у производњи добара и услуга, обртна средства

Разлика између готовине и разграничења (рачуноводство)

Разлика између готовине и разграничења (рачуноводство)

Готовина на основу обрачунског обрачуна (рачуноводство) &нбсп; Постоје две методе које се користе у рачуноводству за евидентирање прихода и расхода које су познате као рачуноводство по основу готовине и обрачун

Разлика између рабата и попуста

Разлика између рабата и попуста

Попуст насупрот попуста &нбсп; Попуст и рабати су слични један другоме по томе што оба доводе до тога да купац плаћа цену мању од цене

Разлика између готовине и добити

Разлика између готовине и добити

Новац у односу на добит &нбсп; Готовина и добит две су једнако важне компоненте сваког пословања. Новац се мери новчаном позицијом и извештајем о новчаном току, в

Разлика између куповине и аквизиције (начин рачуноводства)

Разлика између куповине и аквизиције (начин рачуноводства)

Куповина вс аквизиција (метод рачуноводства) &нбсп; Спајања и аквизиције су сложени сценарији у којима једна фирма комбинује / купује дупе друге фирме

Разлика између трговинског попуста и готовинског попуста

Разлика између трговинског попуста и готовинског попуста

Трговински попуст у односу на готовински попуст &нбсп; Попуст представља смањење цене робе или услуга које продавац пружа купцу. Дисцоун

Разлика између бруто добити и оперативне добити

Разлика између бруто добити и оперативне добити

Бруто добит у односу на оперативну добит &нбсп; Бруто добит и оперативна добит важни су прорачуни чији је циљ мерење нивоа профитабилности предузећа

Разлика између бруто добити и бруто марже

Разлика између бруто добити и бруто марже

Бруто добит наспрам бруто марже Компаније бележе финансијске информације о својим пословним активностима како би процениле финансијски положај предузећа

Разлика између директних и индиректних трошкова

Разлика између директних и индиректних трошкова

Директни наспрам индиректних трошкова &нбсп; Компаније имају свакодневне пословне трошкове кроз бројне трошкове. Неки од ових трошкова могу бити директно као

Разлика између финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова

Разлика између финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова

Финансијско рачуноводство насупрот рачуноводству трошкова &нбсп; Рачуноводство је подељено у две главне категорије познате као финансијско рачуноводство и рачуноводство трошкова. Финансијски а

Разлика између трошкова капитала и трошкова капитала

Разлика између трошкова капитала и трошкова капитала

Трошкови капитала насупрот трошковима капитала &нбсп; Компаније захтевају капитал за покретање и вођење пословања. Капитал се можда добија употребом многих метода попут а

Разлика између слободног новчаног тока без икаквих вредности

Разлика између слободног новчаног тока без икаквих вредности

Слободни новчани ток без икаквог губитка &нбсп; Слободни новчани ток даје чврсту индикацију количине новца који је предузеће оставило за дистрибуцију међу

Разлика између солидарне и више одговорности

Разлика између солидарне и више одговорности

Заједничка против више одговорности &нбсп; Заједничка одговорност и више одговорности описују како се деле дугови / обавезе / обавезе када је одређен број страна

Разлика између ревалоризације и умањења вредности

Разлика између ревалоризације и умањења вредности

Ревалоризација у односу на умањење вредности &нбсп; Основна средства као што су машине, алати, опрема су дуготрајна материјална имовина која се не продаје у послу, већ ми

Разлика између ЕБИТ и ЕБИТДА

Разлика између ЕБИТ и ЕБИТДА

ЕБИТ наспрам ЕБИТДА &нбсп; ЕБИТ израчунава оперативни приход након што се трошкови смање из прихода без узимања у обзир пореза и камата. ЕБ

Разлика између ФЦФФ и ФЦФЕ

Разлика између ФЦФФ и ФЦФЕ

ФЦФФ вс ФЦФЕ &нбсп; Поближе проучавање појмова „слободни новчани ток за фирму“(ФЦФФ) и „слободни новчани ток до капитала“(ФЦФЕ), део „слободни новчани ток“

Разлика између поверења и фонда

Разлика између поверења и фонда

Поверење против фонда &нбсп; Трустови и фондови су инвестициона средства која садрже вредностну имовину. Будући да су ови појмови уско повезани, често се мешају са б

Разлика између људског и физичког капитала

Разлика између људског и физичког капитала

Људски капитал насупрот физичком капиталу &нбсп; Бројни су фактори производње који су од суштинског значаја за производни процес. Један такав фактор проду

Разлика између ануитета и трајности

Разлика између ануитета и трајности

Рента наспрам трајности &нбсп; Рента и трајност су термини који су веома важни за сваког инвеститора да зна и разуме јер се оба односе на т

Разлика између капиталне добити и дохотка

Разлика између капиталне добити и дохотка

Капитални добитак насупрот приходу &нбсп; Сврха улагања је стицање неке врсте финансијске користи у време зрелости. Добит може бити у

Разлика између цене капитала и стопе поврата

Разлика између цене капитала и стопе поврата

Трошкови капитала насупрот стопи поврата &нбсп; Компаније захтевају капитал за покретање и вођење пословних операција. Капитал се можда добија употребом многих метода попут а

Разлика између капитала и имовине

Разлика између капитала и имовине

Капитал у односу на имовину &нбсп; На крају године, организације припремају финансијске извештаје који представљају њихову активност за одређени период. Једна таква изјава тх

Разлика између трошкова капитала и поврата на капитал

Разлика између трошкова капитала и поврата на капитал

Трошкови капитала у односу на повраћај на капитал &нбсп; Компаније захтевају капитал за покретање и вођење пословања. Капитал се можда добија коришћењем многих таквих метода

Разлика између дуговања и стања кредита

Разлика између дуговања и стања кредита

Стање задужења у односу на стање кредита &нбсп; У рачуноводству се систем бежичног уноса користи за евидентирање пословних трансакција. Систем двоструког уноса из Рец

Разлика између пасиве и расхода

Разлика између пасиве и расхода

Обавезе у односу на расходе Расходи и обавезе представљају одлив средстава који ће настати у текућем периоду као расход или ће бити смањени

Разлика између тока фонда и новчаног тока

Разлика између тока фонда и новчаног тока

Ток средстава у односу на новчани ток &нбсп; Када предузеће припреми своје рачуне на крају године, они припремају три извештаја који укључују биланс успеха, биланс стања

Разлика између бруто и нето прихода

Разлика између бруто и нето прихода

Бруто у односу на нето приход &нбсп; Посао било које врсте се води с циљем остваривања добити. Да би остварила профит, фирма мора да обезбеди да јој приход износи

Разлика између цене капитала и ВАЦЦ

Разлика између цене капитала и ВАЦЦ

Трошак капитала наспрам ВАЦЦ &нбсп; Пондерисани просечни трошкови капитала и трошкови капитала оба су концепта финансија који представљају цену уложеног новца

Разлика између капитала и капитала

Разлика између капитала и капитала

Капитал вс капитал &нбсп; Капитал и капитал су термини који се користе за описивање власништва или новчаног удела у предузећу које је у власништву компаније

Разлика између јединичне цене и јединичне цене

Разлика између јединичне цене и јединичне цене

Јединична цена у односу на јединичну цену &нбсп; Јединична цена и јединични трошак два су повезана термина која за многе збуњују. Иако је јединична цена важна из тачке в

Разлика између ликвидности и солвентности

Разлика између ликвидности и солвентности

Ликвидност наспрам солвентности &нбсп; Појмови ликвидност и солвентност повезани су са способношћу предузећа да врати позајмљена средства својим зајмодавцима или повериоцима

Разлика између преносника и полуге

Разлика између преносника и полуге

Геаринг против полуге &нбсп; Геаринг и полуга су термини повезани са коришћењем дуга у сврху запошљавања тих средстава у пословној опери

Разлика између лошег дуга и сумњивог дуга

Разлика између лошег дуга и сумњивог дуга

Лоши дуг против сумњивог дуга &нбсп; Лоши дугови и сумњиви дугови су термини који се користе за означавање новца који су дуговали предузећу његови купци, који су

Разлика између банкрота и оврхе

Разлика између банкрота и оврхе

Банкрот наспрам оврхе &нбсп; Појединац оптерећен вишим нивоима дуга и недостатком средстава за отплату дугова можда суочен са банкротом или запленом