Разлика између марксистичког и либералног феминизма

Разлика између марксистичког и либералног феминизма
Разлика између марксистичког и либералног феминизма

Видео: Разлика између марксистичког и либералног феминизма

Видео: Разлика између марксистичког и либералног феминизма
Видео: Юмористический РАЗГРОМ ФЕМИНИСТКИ - #ГудНайтШоу Квартал 95 2023, Март
Anonim

Марксистички феминизам вс либерални феминизам

• Либерални феминизам је најмекши и најблажи приступ феминизму, док се марксистички феминизам нагиње лијевој страни.

• Либерални феминизам вуче корене из америчке револуције, док марксистички феминизам инспирацију налази у делима Карла Марка.

Феминизам се односи на све покрете и напоре који су усмерени на родну равноправност и једнака права жена у друштву. Та права нису само економска, већ су и социјална и политичка како би женама омогућиле једнаке моћи као и мушкарци у друштву и имале једнак глас у одлучивању о политикама и правима за све људе. Било је много различитих приступа феминизму, а идеологије или филозофије које говоре о феминизму дијеле се на либерални, радикални и социјални или марксистички феминизам. Људи остају збуњени између либералног и марксистичког феминизма због њиховог преклапања и сличности. Међутим, упркос сличностима, постоји разлика између либералног и марксистичког феминизма која ће бити истакнута у овом чланку.

Либерални феминизам

Ово је најблажи приступ феминизму међу свим филозофијама које раде или траже једнака права за жене. Ове феминисткиње су спремне да раде изнутра, што значи да траже реформу у патријархалном облику друштва и траже једнака социјална, економска и политичка права за жене. Ова теорија феминизма може се пратити још у доба америчке револуције, а либералне феминисткиње су увек веровале да је једини начин да се исправи родна неравнотежа покушајем и радом на једнаким условима за жене. Овај облик феминизма предлаже да не би требало да постоји неједнакост између мушкараца и жена, а само заслуге треба да буду критеријуми за различито третирање појединаца. Либералне феминисткиње раде тако што се боре против система изнутра како би уклониле све препреке уклоњене са пута жена како би им обезбедиле једнаке услове.

Либерални феминизам је једна врста феминизма која не наилази на пуно критика и зато је постигла пуно успеха у уклањању родних неједнакости новим законима усвојеним као што је Закон о једнакој плати из 1975. године.

Марксистички феминизам

Познат и као социјалистички феминизам, марксистички феминизам вјерује да није само родна дискриминација одговорна за невоље жена у друштву. Много је више социјалних узрока попут дискриминације на основу пола, расе, културног образовања итд. Који чине беду жена широм света. То значи да је црна, необразована и сиромашна Африканка у далеко неповољнијем положају од образоване, беле и богате Европљанке. Стога марксистички феминизам сугерира комунизам као савршено решење за уклањање друштвених невоља како би се утро пут родној равноправности.

Марксистички феминизам вс либерални феминизам

• Либерални феминизам је најмекши и најблажи приступ феминизму, док се марксистички феминизам нагиње лијевој страни.

• Либерални феминизам вуче корене из америчке револуције, док марксистички феминизам инспирацију налази у делима Карла Марка.

• Либералне феминисткиње предлажу борбу против система изнутра и искорењивање болести друштва како би се започела ера родне равноправности.

• марксисти предлажу да се утрти пут комунизму као један од начина за постизање једнаких права за жене.

• Марксистички феминизам верује да капитализам користи жене као резервну војску рада.

Популарно по теми